Vattenskada

Har du fått en vattenskada i ditt hus eller lägenhet?
Kallhälls Rot & VVS-system AB hjälper dig i hela processen.
Behövs andra hantverkare för att åtgärda skadan, åtar vi oss huvudansvaret som projektledare.

Villa- och fritidshusförsäkringen ersätter läckage som beror på att vatten oväntat strömmar ut från exempelvis ledningssystem för vatten, värme eller avlopp. Läckage från anordning som är ansluten till en ledning såsom tvättställ ersätts också. Försäkringen täcker även läckage i badrum, duschrum eller tvättstuga som har försetts med golvbrunn och vattentätt skikt.

Försäkringsvillkoren avgör om du får ersättning för skadan eller inte. Alla typer av vattenskador ersätts inte, utan det måste ha gått till på ett sätt som beskrivs i försäkringsvillkoren. Till exempel ersätts ledningar som läcker, men inte om vattnet kommer in från taket. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Tveka inte att ringa oss, vi finns här för dig/er.